Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Grožiokosmetika.lt (toliau – Grožiokosmetika.lt).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Grožiokosmetika.lt Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje sutinka su naudojimosi sąlygomis ir suformuoja užsakymą. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Grožiokosmetika.lt portale.

Pirkėjo teisės

Jūs turite teisę pirkti prekes Grožiokosmetika.lt portale šių taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisė atsisakyti užsakymo ir sugrąžinti sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo talpinimo Grožiokosmetika.lt portale, perspėjus Pardavėją raštu. Tokiu atvejui Pirkėjui yra pilnai kompensuojama prekės kaina atėmus užsakymo apdorojimo ir pristatymo išlaidas.

Pirkėjas įsipareigoja

Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už prekes ir priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją – naudojant Grožiokosmetika.lt portale susisiekimo su aptarnavimo centru formą arba nurodytu telefonu.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.


Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.


Pirkėjas, naudodamasis Grožiokosmetika.lt, sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pardavėjo teisės

Jei Pirkėjas bando pakenkti Grožiokosmetika.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Grožiokosmetika.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.


Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

Pardavėjas įsipareigoja

Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Grožiokosmetika.lt teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytas prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų.

Prekių pristatymas

Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.


Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.

Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba pristatymo tarnybos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Priešingu atvejų, laikoma, kad Siunta priduota tvarkinga.


Prekės pristatomos per 1-7 darbo dienas, priklausomai nuo pasirinktinos prekės.

Prekių grąžinimas

Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti internetu sudarytos sutarties (grąžinti kokybišką prekę) per 14 dienų (CK 6.22810), išskyrus šio straipsnio 2 d. numatytas išimtis. Pagal Pirkėjo individualų užsakymą pagamintos prekės negrąžinamos. Vartotojas  apie  sutarties atsisakymą praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Taip pat būtina pateikti pirkimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

Atsisakius sutarties pinigai (įskaitant Pirkėjo apmokėtas siuntimo išlaidas) grąžinami per 14 dienų į tą pačią sąskaitą, iš kurios Pirkėjas apmokėjo užsakymą. Primename, kad turime teisę negrąžinti pinigų, kol prekės nebus grąžintos arba kol  Pirkėjas pateiks įrodymą, kad prekės yra išsiųstos. Pirkėjas apmoka tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.

Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui.


Prekė turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

Grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė.

Garantija

Prekėms suteikiama 24 mėn. teisinė kokybės garantija. Per šį terminą pirkėjas gali pareikšti reikalavimus dėl prekės trūkumų (būtina pateikti rašytinį prašymą kartu su prekės įsigijimo dokumentu).

Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pirkėjui grąžinami už prekę sumokėti pinigai.

Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Grožiokosmetika.lt portalu.

Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenkate į šiuos tinklalapius per Grožiokosmetika.lt portale esančias nuorodas.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.


Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia naudojant Grožiokosmetika.lt portale susisiekimo su aptarnavimo centru forma arba nurodytu telefonu.

Baigiamosios nuostatos

Taisyklėms yra taikoma LR teisė.


Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Ginčų sprendimas

Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų išnagrinėja prašymą ir pateikia rašytinį atsakymą. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt).

Prašymus ar skundus Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.