Bendrosios nuostatos
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje Grožiokosmetika.lt (toliau – Grožiokosmetika.lt).

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas
Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Grožiokosmetika.lt Pirkėjas, suformavęs užsakymą prekių krepšelyje sutinka su naudojimosi sąlygomis ir suformuoja užsakymą. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra saugoma Grožiokosmetika.lt portale.

Pirkėjo teisės
Jūs turite teisę pirkti prekes Grožiokosmetika.lt portale šių taisyklių ir Pardavėjo nustatyta tvarka.
Pirkėjas turi teisė atsisakyti užsakymo ir sugrąžinti sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 48 val. nuo užsakymo talpinimo Grožiokosmetika.lt portale, perspėjus Pardavėją raštu. Tokiu atvejui Pirkėjui yra pilnai kompensuojama prekės kaina atėmus užsakymo apdorojimo ir pristatymo išlaidas.

Pirkėjas įsipareigoja
Pirkėjas privalo atsiskaityti sutartą sumą už prekes ir priimti užsakymą bendrai suderinta tvarka.
Pirkėjas įsipareigoja, neperduoti trečiosioms šalims savo registracijos duomenų kodo. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai informuoti Pardavėją – naudojant Grožiokosmetika.lt portale susisiekimo su aptarnavimo centru formą arba nurodytu telefonu.
Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
Jei Pirkėjas, suderintu prekių pristatymo metu, be svarbios priežasties atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo pilnai sumokėti Pardavėjui papildomo pristatymo išlaidas prieš pakartotiną pristatymą.
Pirkėjas, naudodamasis Grožiokosmetika.lt, sutinka su Taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

Pardavėjo teisės
Jei Pirkėjas bando pakenkti Grožiokosmetika.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be iš ankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis Grožiokosmetika.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.
Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. 

Pardavėjas įsipareigoja
Sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Grožiokosmetika.lt teikiamomis paslaugomis. Pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, Pirkėjo nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytas prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų.

Prekių pristatymas
Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas.
Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę.
Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje – faktūroje arba pristatymo tarnybos pristatymo dokumente yra laikoma, kad siunta yra perduota. Pastebėjęs Siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti, bei surašyti laisvos formos Siuntos pažeidimo aktą. Priešingu atvejų, laikoma, kad Siunta priduota tvarkinga.
Prekės pristatomos per 1-7 darbo dienas, priklausomai nuo pasirinktinos prekės.

Užsakymo panaikinimas – Prekių grąžinimas
Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima daikto grąžinimui.
Prekė turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
Prekes grąžina Pirkėjas savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai Pardavėjas neturi analogiškos prekės, Pardavėjas gali arba grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus (atėmus 5% užsakymo sumos neįskaitant pristatymo išlaidų) arba pakeisti prekę kita – analogiška abipusiu susitarimu.

Atsakomybė
Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Grožiokosmetika.lt portalu.
Pirkėjas atsako už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenkate į šiuos tinklalapius per Grožiokosmetika.lt portale esančias nuorodas.
Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

Informacijos siuntimas
Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia naudojant Grožiokosmetika.lt portale susisiekimo su aptarnavimo centru forma arba nurodytu telefonu.

Baigiamosios nuostatos
Taisyklėms yra taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.